جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

ARCHE life cycle status

موضوع

data life cycle

شرح

A list to indicate the life cycle status of an object in ARCHE.

سازنده

Martina Trognitz

زبان

English
German

قالب

application/rdf+xml

URI

https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/archelifecyclestatus/Schema

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان